Sweden

INFORMATION


 • Arabiska högskolan grundades 2007
 • Vårt mål är att lära ut arabiska online
 • Vår vision är att genom det arabiska språket föra det arabiska kulturarvet vidare på ett enkelt och ekonomiskt sätt
 • Vi har hittills utbildat över hundra personer inom det arabiska språket med mycket goda resultat inom skriv, läs, samt talförståelse under endast en ettårig onlinekurs
 • Våra lektioner är formade efter one-to-one metoden som sker mellan lärare och student. Undervisningen sker i ett virtuellt klassrum online med en speciell tavla och tillhörande pekpenna som används för att markera instruktioner och övrigt. Detta ger även studenten möjlighet att styra dessa läromedel virtuellt
 • Studenterna har rätt till att få sina lektioner inspelade, inklusive alla övningar och aktiviteter som ges under lektionen. Detta underlättar för studenten att återkomma till lektionerna vid senare tillfällen. Detta ger studenten möjlighet att repetera på egen hand för snabbare utveckling
 • Vi använder oss av appen Moodle för att styra webbsidan som gör det lättare att bläddra genom utbildningsmaterialet så att studerande har snabb tillgång till innehållet, inklusive lektioner och övningar för sin respektive nivå
 • Studenten kan även ladda ner lektionerna med alla övningar och aktiviteter för att ha tillgång till de vid behov
 • Arabiska högskolan använder sig av “Arabic for English speaking students.” Denna kurslitteratur är skriven av Dr. M. Abdelraouf som leder Islamic Center i New York
 • Denna bok är unikt utvald för icke arabisktalande studenter vars arabiska språkundervisning sker i Egypten
 • Studenten får ett certifikat från Amerikanska högskolan i Dubai vid godkänt resultat på det slutgiltiga provet. Slutprov förs inom varje nivå
 • Arabiska högskolan erbjuder även lektioner inom koranvetenskap och koranrecitation med behöriga lärare

Vid frågor kontakta:

Shiraf Sebaie 

Tel. 0704460438 

Email: shiraf@arabicollege.com

Sign up and experience ArabiCollege 1-1 live classes for free

© Copyright 2018 ARABICOLLEGE. All Rights Reserved